Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Er worden ons veel vragen gesteld over onze honden, over de adoptieprocedure en alles daar omheen.
Wij tonen hier de meest gestelde vragen en de antwoorden op die vragen.

OVER HONDEN UIT HET BUITENLAND
Waarom een hond uit het buitenland? Zitten de asielen is Nederland niet al vol genoeg?

Dit is een vraag die vaak gesteld wordt.Soms is het niet eens een vraag, maar een stelling “De asielen hier zitten vol!” wordt er dan gezegd.
Is dat wel zo? Nee, de werkelijkheid is heel anders.
In het artikel van Wilma de Joode, voormalig beheerder van het dierenasiel in Bruchem, kunt u lezen hoe die werkelijkheid eruit ziet.

Heeft een hond uit Griekenland meer risico op ziektes?

Die vraag komt meestal voort uit angst voor ziektes die in Zuid-Europese landen voorkomen en die we hier in Nederland niet kennen.
Inderdaad bestaan die ziektes, maar zeker niet elke hond uit Zuid-Europa heeft een dergelijke ziekte.
Daar komt bij dat onze honden meestal van gemixt ras zijn en nagenoeg geen risico hebben op erfelijke ziektes.
Door het doorfokken van rashonden in Nederland bestaat daarop een groter risico.
Bij jonge puppy’s, die hun oorsprong vinden in de (illegale) hondenfokkerij, die zonder enige medische controle naar Nederland worden “gebracht” en waaraan bovendien veel geld wordt verdiend, bestaat een groot risico op lichamelijke afwijkingen en op besmettingen met allerlei parasieten en bacteriën.
Bovendien kan een kerngezonde, in Nederland opgegroeide hond hier in Nederland door een teek gebeten worden en de ziekte van Lyme krijgen, om maar iets te noemen.
Garanties op een leven zonder ziekte zijn niet te geven. Nooit en door niemand.
Onze honden worden voor vertrek naar Nederland door een dierenarts onderzocht, volledig gevaccineerd en voorzien van bestrijding tegen vlooien, teken en mijten. Als men in Griekenland het vermoeden heeft dat de hond niet helemaal gezond is, wordt eerst bloedonderzoek gedaan, voordat de hond naar Nederland komt.

OVER ONZE HONDEN
Kunnen de honden vals zijn?

Nee, de honden die u via ons adopteert zijn niet vals. Integendeel zelfs, er is in Griekenland al zorgvuldig gekeken welke honden tot huishonden kunnen worden opgevoed. Daarbij is gelet op het gedrag van de honden naar mens en dier.
Onze honden zijn prima te socialiseren in hun nieuwe omgeving. Ze hadden geen prettig verleden en zijn dus juist blij en dankbaar met het nieuwe leven dat u ze kunt bieden.
Van u vragen wij de hond in zijn groei en ontwikkeling op een juiste en liefdevolle manier te begeleiden.

Kunnen de honden met andere honden?

De honden die wij voor adoptie in aanmerking laten komen hebben meestal een verleden als zwerfhond. Dat houdt in dat ze op straat hebben geleefd met andere honden.
Om te overleven hebben ze geleerd dat het niet verstandig is onnodig vijanden te maken, dus zullen ze niet geneigd zijn andere honden vijandig te benaderen. Als het gaat om voedsel, zullen ze wel de neiging hebben hun portie te verdedigen, omdat voeding voor deze honden niet vanzelfsprekend was.
Wij zien graag dat honden het goed met elkaar kunnen vinden, maar de wens dat een hond altijd maar vriendjes wordt met andere honden is niet reëel. Zoals wij als mensen met de ene persoon beter overweg kunnen dan met de andere, zo is dat voor honden onderling niet anders. Verwacht daarom niet dat uw hond koste wat koste vriendjes moet worden met alle andere honden. Ze hebben hun eigen voorkeuren en die dienen wij te respecteren.

Kunnen de honden met katten, konijnen of andere dieren?

Die vraag is moeilijk in algemeenheid te beantwoorden. Het hangt van de hond af, maar ook van de kat, het konijn, enz. Verder zijn de omstandigheden van belang. Buiten kan een hond al gauw geneigd zijn achter een wegrennende kat aan te jagen, terwijl diezelfde hond prima overweg kan met de kat die huisgenoot is.
Het is met enig geduld een hond goed aan te leren een kat te tolereren als huisgenoot. Uiteraard is ook de houding van de kat ten opzichte van de hond hierbij van belang. Het moet van twee kanten komen en het gaat niet altijd vanzelf.

Kunnen de honden met kinderen?

Soms kan een hond vervelende ervaringen hebben gehad met kinderen en heeft het enige begeleiding nodig om over die ervaringen heen te komen.
De reden dat honden soms moeite hebben met kinderen is dat kinderen een hond als levend speelgoed zien en geneigd zijn er zo mee om te gaan.
De hond zal altijd laten merken welke benadering hij prettig vindt en welke niet. Het is belangrijk om als volwassenen op die signalen te letten. Bestraf de hond niet als hij angstig reageert, een grommend geluid laat horen of wegloopt. De hond laat dan zien dat hij niet gediend is van de manier waarop het kind hem benadert.
Pas ook op dat het kind de hond niet in het nauw brengt, dat het kind de hond niet als vanzelfsprekend omhelst of de hand op de kop van de hond legt.
Wie een hond neemt heeft een taak om zijn/haar kinderen te leren op een goede manier met de hond om te gaan, dan zal de hond geen moeite hebben met kinderen.

Waarom staat er zo weinig informatie over het karakter van de honden?

De meestal vrij jonge honden waarvoor wij bemiddelen zijn nog volop in de groei, zowel lichamelijk als mentaal. Bedenk wel dat deze honden tijdens hun leven op straat meestal niet veel goeds te verwachten hadden van mensen.
Eenmaal gered door onze Griekse vrienden krijgen deze honden met een heel andere manier van omgang met mensen te maken. Liefdevolle verzorging, aangehaald worden, positieve aandacht krijgen, het is allemaal nieuw voor ze.
Waar eerst de angst voor mensen bestond, ontstaat nu vertrouwen. Dat vertrouwen wordt langzaam gewonnen.
Op de foto’s die wij plaatsen van de honden in Griekenland proberen wij u hiervan een beeld te geven. De hond leert te spelen en het leven fijn te vinden, in plaats van alleen maar te overleven op straat.
Hun karakter vormt zich en zal zich nog meer vormen als ze eenmaal bij u aan hun nieuwe leven in Nederland mogen beginnen.

Waar hebben de honden het meest behoefte aan?

Om te beginnen heeft elke hond allereerst behoefte aan eten, drinken en een plek om te wonen. Op die plek wil de hond graag liefde, geborgenheid, veiligheid en vertrouwen krijgen. Heel belangrijk is de aandacht, uw aandacht voor de hond en de aandacht van de hond voor u.
Daarna heeft de hond behoefte aan ontspanning, beweging en mentale uitdagingen. Niet alleen wandelen, rennen en spelen, maar ook hersenwerkjes zijn erg belangrijk in de ontwikkeling van uw hond.
Begeleid uw hond in de sociale omgang met andere mensen en andere dieren. Zorg ook dat de hond gewend raakt aan de huisregels. U bent het baasje, wees duidelijk voor de hond en vooral ook consequent.
Het is dus niet zo dat u de hond gelukkig kunt maken door alleen maar de mooiste mand en de leukste speeltje te geven. Die dingen zijn pas van waarde als de andere behoeften van de hond zijn vervuld.

OVER DE ADOPTIEPROCEDURE
Hoe verloopt een adoptie?

We hebben een beschrijving van onze adoptieprocedure. In voorkomend geval kan daarvan worden afgeweken, mits daar goede redenen voor zijn. Hierover beslist altijd het bestuur van de stichting.

Hoe komen jullie op een adoptievergoeding van 395 euro?

Het bedrag van 395 euro is een berekend gemiddelde. Dat wil zeggen dat wij voor de ene hond meer kosten maken dan voor de andere hond, maar toch voor elke hond hetzelfde bedrag vragen. De kosten die wij maken bestaan uit:

 • de eerste opvang in Griekenland
 • voeding in de shelter
 • ontworming en vlooien en tekenbehandelingen in de shelter
 • dierenarts-consulten en behandelingen
 • de medische controle bij een dierenarts voordat een hond naar Nederland vertrekt
 • alle benodigde inentingen
 • het chippen
 • sterilisaties en castraties (in het geval de leeftijd van de hond dat toelaat)
 • de uitgifte van het Europees dierenpaspoort
 • het vervoer naar de luchthaven in Griekenland
 • de vlucht naar Nederland
 • kosten aanschaf vliegtuig/reis-benches
 • kosten transport benches terug naar Griekenland
 • het op de Nederlandse luchthaven ophalen, dan wel overdragen van de hond
 • het vervoeren naar de opvang in Nederland,
 • de kosten van opvang na aankomst in Nederland (voeding, tuigjes, trackers, medische kosten, enz.).
 • beheer en onderhoud website
 • wettelijk verplichte cursussen en inschrijvingen bij Nederlandse instanties
 • sterilisatie en castratie-projecten

Op de adoptievergoeding maken wij geen winst. Integendeel, zonder inkomsten uit donaties zouden wij genoodzaakt zijn een hogere vergoeding te vragen.
Met ingang van 1 juli 2024 wordt de netto adoptievergoeding € 450,-, inclusief een goed passend veiligheidstuigje.
Voor een halsband rekenen wij € 10,-.
Voor een lijn rekenen wij € 10,-.

De hond die ik adopteer heeft niet in een gastgezin gewoond, kan ik dan minder betalen?

De adoptievergoeding is een gemiddeld bedrag. Onze kosten worden hoger naarmate een hond langer in een gastgezin in Nederland verblijft.
Wij zouden dan afhankelijk van de duur van de opvang een variërende vergoeding moeten berekenen. Het bestuur heeft besloten dit niet te doen, maar uit te gaan van de gemiddelde kosten die we maken per hond.

Moet ik een aanbetaling doen?

Ja, zoals ook in ons adoptiecontract staat geschreven vragen wij een aanbetaling van 100 euro voordat wij de hond van uw keuze voor u op ”besproken” zetten.

Hoe lang duurt de adoptieprocedure?

Direct na ontvangst van een belangstellingsformulier nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact met u op om uw belangstelling te bespreken. Daarna moet een huisbezoek plaatsvinden. Na dat bezoek wordt het adoptiecontract opgesteld en naar u verzonden.
Wij streven ernaar deze stappen binnen een week af te ronden.
Indien de hond nog in Griekenland verblijft is het tijdstip waarop de hond naar u toe kan komen van meerdere factoren afhankelijk.

Komen jullie ook thuis bij de mensen?

Dat is mogelijk. Als na het telefonische contact wederzijds wordt besloten verder te gaan met de adoptieprocedure, dan vindt een huisbezoek plaats. In overleg spreken we af welke vorm dit huisbezoek krijgt. Het kan via een vrijwilliger die bij u op bezoek komt, maar het kan ook via een zelfgemaakte video waarin u zich voorstelt en ons de toekomstige woonomgeving van de hond toont.
We willen hoe dan ook met u kennismaken en zien of het huis, de eventuele tuin, de leefomgeving en andere aspecten voldoende geschikt en veilig zijn voor de hond van uw keuze.

Wanneer komt er bij een hond “onder optie” te staan?

Na het eerste (telefonische) contact bespreken wij uw belangstelling binnen het uitvoerend team. Als het team de indruk heeft dat u als belangstellende een goed baasje zou kunnen zijn voor de hond, dan wordt bij de afbeelding van de hond op de website de aantekening “onder optie” geplaatst.
Wij gaan dan verder met onze beoordeling of u een goed thuis kunt bieden aan de hond. Hiervoor doen we o.a. een huisbezoek. Een optie biedt dus nog geen zekerheid dat u de juiste adoptant voor het hondje kunt worden, er kunnen later alsnog redenen zijn om uw aanvraag af te wijzen. De hond komt in die situatie weer beschikbaar voor adoptie.

Wanneer komt er bij een hond “besproken” te staan?

Dit gebeurt na het huisbezoek met positieve uitkomst. We stellen een adoptiecontract op en zodra u de aanbetaling voor de hond doet, dan plaatsen we op de website de aantekening “besproken” bij de afbeelding van de hond.

OVER VEILIGHEID EN VERZEKERING
Wat kan ik doen om te voorkomen dat mijn hond vermist raakt?

Er zijn een aantal maatregelen die u kunt nemen om in eerste instantie een ontsnapping en vervolgens een vermissing te voorkomen.
In huis kunt u ervoor zorgen dat geen tussen- en buitendeuren gelijktijdig openstaan. Dat wordt sluizen genoemd, de ene deur dicht voordat de volgende deur open gaat, om zo te voorkomen dat de hond kan ontsnappen.
Gebruik voor het uitlaten van uw hond een goed, degelijk en passend tuigje. Gebruik geen halsband om uw hond aan te lijnen.
Maak gebruik van een GPS-tracker, dat is een apparaatje waarmee u de hond kunt volgen op uw mobiele telefoon in het geval dat de hond toch ontsnapt is. Het beste is deze tracker aan een aparte halsband te bevestigen, waarmee de hond niet is aangelijnd. Dit in geval de hond toch uit het tuigje weet te ontsnappen.
Wij adviseren de GPS-tracker van Tractive.

Is het verstandig mijn hond te verzekeren voor medische kosten?

Dat is een keuze die afhankelijk is van uw situatie. In geval van ziekte kunnen de kosten hoog, zeer hoog, oplopen. (net zoals bij ons mensen)
Stel uzelf de vraag of u in staat bent om ineens honderden euro’s te moeten betalen aan een dierenarts. Is het antwoord nee, dan is een verzekering zeker aan te bevelen.