Begeleiding en Nazorg

Begeleiding en Nazorg

In de adoptieprocedure leggen we uit welke stappen er worden gezet om tot een adoptie te komen.
Naast de meer formele kant van de procedure is er uiteraard ook ruimte voor de informele kant. We begrijpen maar al te goed hoe moeilijk het wachten is, als u eenmaal de keuze voor een hond heeft gemaakt.

Wij als leden van het team dat de adoptie begeleidt en nazorg verleent hebben zelf ook honden geadopteerd. We kennen dus het ongeduld, de opwinding en de gezonde spanning die er is, in afwachting van de komst van de hond naar zijn of haar nieuwe thuis.

Begeleiding

De adoptiebegeleidster doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden over uw hond. Als de hond nog in Griekenland is, zal zij proberen u af en toe updates te geven over hoe het gaat met uw hond. Ook zal zij foto’s en video’s aan u doorsturen.

We zijn daarvoor wel afhankelijk van onze vrijwilligers in Griekenland. De praktijk is dat er voor weinig mensen dagelijks veel werk te doen is voor alle honden die onder hun zorg vallen. Het maken van foto’s en video’s is dan geen prioriteit. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Nazorg

Na de overdracht wordt door de adoptie-begeleidster contact onderhouden met de adoptant zodat eventueel nog aanwezige vragen beantwoord kunnen worden en de adoptant voorzien kan worden van (extra) adviezen.

Na de eerste beginperiode wordt dit overgenomen door de Nazorg-vrijwilligster.

Homepage 08 Nazorg

Voorzorg

De nazorg begint op het moment dat u de adoptie heeft afgesproken. U krijgt dan allerlei informatie vooraf. Op die manier kunt u zich goed voorbereiden op de komst van uw hond.

Nazorgmomenten

In de eerste week na de adoptie neemt de nazorgmedewerker via de e-mail of WhatsApp contact met u op. Hij vraagt hoe het gaat met de hond en de combinatie van de hond en het gezin.

Zolang alles naar wens gaat neemt de nazorgmedewerker na ongeveer een maand en na ongeveer 3 maanden opnieuw contact op om te vragen hoe het dan gaat.

U hoeft niet te wachten op bericht van de nazorgmedewerker, maar kunt op elk gewenst moment nazorg voor uw adoptiehond vragen. Neem daarvoor via de e-mail of WhatsApp contact op met de nazorgmedewerker. Met name bij problemen is dit aan te bevelen.

Problemen

Mochten er problemen zijn, van welke aard dan ook, dan zal de nazorgmedewerker adviezen geven over de omgang met en aanpak van deze problemen.

Indien de problemen ernstig van aard zijn, zal de nazorgmedewerker contact opnemen met het bestuur van Dog Rescue Greece om te overleggen hoe om te gaan met deze problemen.

Indien het ernstige gedragsproblemen betreft, zal de nazorgmedewerker u wijzen op de mogelijkheid een gedragsdeskundige in te zetten en zal een geschikte deskundige voorstellen.

Ziekte

Bij ernstige ziekte van de adoptiehond wordt direct het bestuur van Dog Rescue Greece ingelicht. Dan wordt in overleg met het bestuur besloten hoe verder te handelen en op welke wijze het contact met u verder zal verlopen.

Blogs over begeleiding en nazorg

Meer over begeleiding en nazorg

Heeft u vragen over de nazorg of heeft u nazorg nodig voor uw adoptiehond? Neem dan contact met ons op.
Mailen kan naar: info@dogrescuegreece.nl

Heeft u professionele hulp nodig, kijk dan naar de ondersteuning die hondendeskundigen u kunnen geven.