De Stichting

Stichting Dog Rescue Greece

Dog Rescue Greece 01 ANBI geregistreerd

Stichting Dog Rescue Greece is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Belastingdienst schrijft voor dat een ANBI bepaalde gegevens moet publiceren op de website, namelijk de naam van de instelling, het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer), de contactgegevens van de instelling, een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI, de hoofdlijnen van het beleidsplan, de namen en functies van de bestuurders, het beloningsbeleid, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

De naam en het RSIN staan onderaan elke pagina van onze website, tezamen met onze inschrijving bij de Kamer van Koophandel en onze erkenningen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

Onze doelstelling, ons beleidsplan, de samenstelling van ons bestuur, ons beloningsbeleid, onze wettelijke status, onze financiële verantwoording en onze privacy policy kunt u lezen en inzien via onderstaande verwijzingen.