De Stichting

Stichting Dog Rescue Greece
Over DRGTeam DRGRegelgevingBeleidsnotaJaarverslagenPrivacy Policy
Informatie over Stichting Dog Rescue Greece

Ontstaansgeschiedenis.
Arnolda Westerduin, samen met haar inmiddels overleden man Willem, oprichter en voorzitter van Dog Rescue Greece, was op Kreta toen ze Ilia, een ernstig ziek hondje tegenkwam en zich over haar ontfermde.
Door dit hondje is ze zich gaan verdiepen in de zwerfhondenproblematiek in Griekenland.

Regelmatig zijn Arnolda en Willem daarna afgereisd naar Griekenland om hulp te bieden aan de zwerfhonden.
Ze kregen er steeds meer contacten en richtten in 2012 stichting Dog Rescue Greece op.

Over Dog Rescue Greece 01 Banner

Omgang met dieren.
Door de toenmalige financieel-economische crisis en de gevolgen daarvan is de huidige situatie in Griekenland zeer moeilijk. Ook het cultuurverschil in de manier van omgaan met dieren zorgt ervoor dat dieren onder aan de ladder staan.

Honden worden vaak verwaarloosd, mishandeld, achtergelaten, vergiftigd of op een andere gruwelijke wijze gedood.
Over Dog Rescue Greece 02 mishandeld
Over Dog Rescue Greece 03 verwaarloosd
Puppy’s staan in dozen voor de huizen van onze Griekse gastgezinnen of worden over de muur in een tuin gegooid.
Over Dog Rescue Greece 04 achtergelaten
Honden die moeten proberen te overleven op een vuilnisbelt, die onnodig moeten lijden en die aan hun lot worden overgelaten.
Over Dog Rescue Greece 05 vuilnisbelt 1
Over Dog Rescue Greece 05 vuilnisbelt 2

Doelstelling.
Dog Rescue Greece verleent hulp aan verwaarloosde en mishandelde honden (meestal zwerfhonden) in Griekenland. De honden en vooral hun puppy’s worden gevonden in vuilcontainers, langs de weg of op het strand. De stichting helpt de honden in Griekenland op diverse manieren en in de breedste zin van het woord.

 • De meest bekende manier is dat wij zorgen voor adopties van deze zwerfhonden in Nederland. Samen met de vrijwilligers in Griekenland worden de honden zorgvuldig uitgezocht die voor adoptie in Nederland in aanmerking komen. Ze worden geselecteerd op sociaal gedrag naar mens en dier. Alle honden die naar Nederland komen, gaan eerst in Griekenland naar een dierenarts voor een gezondheidscheck, inentingen en de afgifte van een dierenpaspoort. Na aankomst in Nederland wordt de hond, indien er nog geen adoptiegezin is gevonden, eerst geplaatst in een gastgezin, waarna een adoptiegezin wordt gezocht. Na adoptie vindt er, gedurende geruime periode, nazorg plaats. In geval van problemen wordt er gekeken naar de mogelijkheden van herplaatsing.
 • Omdat we ons terdege realiseren dat alleen het overbrengen van honden naar Nederland geen oplossing is voor de bron van het probleem, werken we ook actief mee aan sterilisatieprojecten: het laten uitvoeren van castraties en sterilisaties in Griekenland.
 • Verder zetten we ons in voor het geven van eerstelijns opvang aan honden ter plaatse, via een uitgebreid netwerk van vrijwilligers in Griekenland.
 • Tot slot dragen we eraan bij dat de bewoners van Griekenland zich meer bewust worden van een goede omgang met dieren en ook van het op juiste wijze houden van dieren.
Aan dierenliefde zijn geen grenzen verbonden.
Wij denken in oplossingen, niet in problemen. En voor ieder probleem is een oplossing.Arnolda Westerduin

Hulpvraag vooral in Athene.
Regelmatig zijn de vrijwilligers van Dog Rescue Greece in Athene te vinden om te helpen. Daar zijn ze vooral bezig met voorlichting en het helpen van de zwerfdieren. Ze signaleren problemen, leggen contacten – vooral met de plaatselijke bevolking – en geven informatie over het steriliseren en castreren van honden.

De honden.
De honden staan bij Dog Rescue Greece op de eerste plaats.
De vrijwilligers werken met persoonlijke aandacht voor de adoptanten, gericht op verbondenheid en met oog voor detail. Ze kunnen zich goed inleven in persoonlijke omstandigheden en denken graag mee.
Goede nazorg en begeleiding heeft de stichting hoog in het vaandel.

De hondjes voor wie Dog Rescue Greece bemiddelt, zijn zeer lieve hondjes die over het algemeen erg dankbaar zijn voor de kansen die ze krijgen. Het zijn stuk voor stuk bijzondere hondjes, ieder hondje is uniek en ze hebben vaak een fantastisch karakter.Arnolda Westerduin
Over Dog Rescue Greece 09 Reaal huisdierverzekering

Arnolda

Denk je na het lezen van dit verhaal: “ik zou ook graag mee willen helpen”, bijvoorbeeld als gastgezin? Kijk dan voor meer informatie op de pagina vrijwilligers meld je dan aan.

Vrijwilligers.
Zonder de hulp van vrijwilligers zouden we dit werk niet kunnen doen. Dat geldt voor de al genoemde vrijwilligers in Griekenland, maar ook voor de vele vrijwilligers in Nederland.

Denk aan de gastgezinnen, die zorgen voor de eerste opvang van de hondjes, waardoor ze alvast kunnen wennen aan hun nieuwe leven. Een taak van 24 uur per dag gedurende de periode dat een hondje in opvang is.
Denk ook aan de mensen die bereid zijn honden per vliegtuig mee naar Nederland te brengen, de mensen die de honden van de luchthavens naar de gastgezinnen rijden en de mensen die, verspreid over het hele land, als huisbezoeker meehelpen om elke adoptie een grotere kans van slagen te geven, door te kijken of het gezin en de leefomgeving wel geschikt zijn voor de hond die men graag wil.
Zonder onze vrijwilligers zouden we niet kunnen functioneren en we zijn dan ook zeer dankbaar voor hun fantastische werk.

Over Dog Rescue Greece 07 Hermes

Gouden mandje.
Een hondje aan zijn gouden mandje helpen, vergt veel organisatie en tijd, zowel van het bestuur als van de vele vrijwilligers.
Het team van Dog Rescue Greece is letterlijk elke dag bezig met het werk voor de hondjes, maar beseft iedere keer als een hondje op zijn pootjes terecht is gekomen, dat het al het werk meer dan waard is geweest.

Zien dat een hulpeloos hondje is veranderd in een hondje dat gewoon hond mag zijn en meer dan gewenst is door zijn nieuwe eigenaren, dat is werkelijk de kroon op het vrijwilligerswerk. Daar doen we het met z’n allen voor!
Over Dog Rescue Greece 08 Thelma

Verzekering.
In Nederland is een hond een volwaardig gezinslid dat veel liefde en goede voeding nodig heeft en krijgt.
Toch is dat niet alles. Ook als het even tegenzit en een hond ziek wordt, moet ervoor gezorgd worden.

Voor de kosten hiervan kunt u zich via Dog Rescue Greece met korting verzekeren bij Reaal Dier & Zorg.
Klik voor meer informatie op de afbeelding:

Over Dog Rescue Greece 09 Reaal huisdierverzekering

Het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Dog Rescue Greece

Het team dat de dagelijkse werkzaamheden verzorgt bestaat uit bestuursleden en vrijwilligers. Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers doen hun werkzaamheden op volledig vrijwillige basis, zij ontvangen hiervoor geen enkele financiële beloning.
In geval van onkosten kunnen ze deze wel vergoed krijgen.


Het bestuur
Arnolda Westerduin
voorzitster

Voorzitter en Boegbeeld van de stichting.
De hondjes zijn mijn lust en mijn leven;
voor hen ga ik door het vuur!
"I care for those who can not speak."

Email
Anita Horstmanshof
bestuurslid

Public Relations, Redactie Weblog,
Redactie Nieuwsbrief, Sponsoring,
Beheerder Website, Beheerder Facebook.

Email
Anne Geervliet
bestuurslid

Algemeen Bestuurslid.
Huisbezoeken en Administratie.
Vliegende Kiep en Rots in de Branding.

Willem Meisel †
oprichter

Postuum:
In Memoriam  22 juni 1958 - 12 april 2017
Willem Meisel - Oprichter Dog Rescue Greece.


De vrijwilligers
Ben van Asperen
Nazorgmedewerker

Nazorgmedewerker, Adviezen over voeding en gedrag, Administratie adopties en Beheerder Website.

Email
Claudia Lenes
Adoptiemedewerkster

Adoptiebegeleidster, Contacten met aanvragers, Opstellen advertenties en Beheerder marktplaats.

Email
Melina Markantonakis
PR-medewerkster

Beheerder Instagram, Nieuwsbrief, Weblog en Promotionele acties.

Kim de Blauw
PR medewerkster

Beheerder Pinterest en Beheerder marktplaats.

 
 
Caitlin Southwick
PR medewerkster

Fondsenwerving, Projecten en Evenementen, Pub Quiz.

Flor Macías Delgado
PR-medewerkster

Fondsenwerving, Projecten en Evenementen, Pub Quiz.

Karin Lokkart
Advertentiebeheer

Fotobewerking, Advertentiebeheer website

Susanne Geels
Advertentiebeheer

Advertentiebeheer marktplaats


Daarnaast kennen we nog vele vrijwilligers die allemaal belangeloos hun steentje bijdragen.

Belangeloos? Nee niet echt. Het gaat ons allemaal om het belang van de hondjes. Dat zij na hun nare verleden een fijne toekomst kunnen krijgen.

Al onze vrijwilligers die als vluchtbegeleider, luchthavenchauffeur, gastgezin en huisbezoeker voor ons klaar staan zouden hier genoemd mogen worden, maar het zijn er teveel om ze allemaal te vermelden.

De wettelijke regels die van toepassing zijn op Stichting Dog Rescue Greece

Volgens de huidige wettelijke regels is een stichting bedrijfsmatig bezig met de opvang van en handel in dieren in het algemeen als de activiteiten met een zekere omvang en regelmaat worden uitgeoefend.
Wij halen regelmatig dieren die nog geen eigenaar hebben naar Nederland en daarom valt de Stichting Dog Rescue Greece onder deze regelgeving.
Onze belangrijkste taak is het herplaatsen van Griekse (zwerf)honden in Nederland. Daarnaast dragen we bij aan het laten neutraliseren van de zwerfhonden in Griekenland.

Er is sprake van bedrijfsmatige opvang en handel als de geïmmigreerde dieren tegen een vergoeding bij anderen dan bij familie of vrienden worden afgeleverd, ook al betreft het slechts een vergoeding voor de werkelijk gemaakte onkosten voor onderzoek, opvang, vaccinaties, reis, enz.
De bedrijfsmatige opvang van en handel in honden houdt in dat wij als stichting ons moeten houden aan de wettelijke regels voor dierenwelzijn, de vakbekwaamheid en de huisvesting.

Stichting Dog Rescue Greece voldoet aan deze regels, zoals die is te lezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit houdt in dat de stichting is geregistreerd bij de genoemde Rijksdienst, de vakbekwaamheid is geborgd en de administratie van de stichting inzicht biedt in de verblijfplaats van de honden in Nederland.

Stichting Dog Rescue Greece is tevens in bezit van erkenning door Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA houdt toezicht op het dierwelzijn als het gaat om onder meer transport van levende dieren en ziet toe dat de Europese en Nederlandse regels gehandhaafd worden.

De stichting heeft de volgende wettelijke statussen:

 • Stichting Dog Rescue Greece is een ANBI geregistreerde stichting en als zodanig ingeschreven bij de Nederlandse Belastingdienst onder het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)- nummer 851530175.
 • Indien u doneert aan een stichting met een ANBI- status, is deze donatie, onder voorwaarden, aftrekbaar. Alle actuele informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.
  Ga voor meer informatie naar: www.belastingdienst.nl en vul in het zoekveld ‘ANBI’ in.
 • Stichting Dog Rescue Greece staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55015964.
 • Stichting Dog Rescue Greece staat geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en beschikt over een verplicht Uniek Bedrijfsnummer (UBN) dat verband houdt met het bedrijfsmatig verkopen, opvangen en afleveren van dieren. Ons UBN is: 6337818.
  Hierdoor voldoen wij aan de wettelijke eisen per 01-01-2015.
 • Stichting Dog Rescue Greece beschikt over NVWA erkenning inzake art. 8.7 van de Regeling handel levende dieren en levende producten. Het aan ons toegekende EG-nummer is: 310381.
Beleidsnota van de Stichting Dog Rescue Greece

Stichting Dog Rescue Greece zet zich in tegen het leed dat de (zwerf)honden ondergaan in Griekenland, met als doel hen een beter bestaan en goede toekomst te bieden, zowel in Nederland als in Griekenland. Daarnaast ondersteunt Dog Rescue Greece neutralisatieprojecten.

Doelstelling:
De doelstellingen van stichting Dog Rescue Greece staan als volgt in de statuten omschreven:

 • het werven van fondsen en goederen ten behoeve van buitenlandse opvangcentra voor dieren, met name in landen die te kampen hebben met oorlog, natuurgeweld of armoede en landen waar de hulp aan zwerfdieren door desinteresse onvoldoende is ontwikkeld.
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Winst en saldo:
Dog Rescue Greece heeft geen winstoogmerk.
Het liquiditeitssaldo vloeit terug naar de zwerfhonden en projecten voor zwerfhonden in Griekenland.

Missie:
Een substantiële bijdrage kunnen leveren aan een bewustwordingsproces van de bewoners in Griekenland, in het omgaan met en het houden van dieren. Daarnaast zet Dog Rescue Greece zich in op vele fronten die met de zwerfhondenproblematiek in Griekenland te maken hebben, zowel op het vaste land als op de eilanden. Daarbij maakt Dog Rescue Greece hoofzakelijke gebruik van haar website en social media (onder andere Facebook en Twitter).
Dog Rescue Greece erkent dat dit een langzaam proces is en dat er nog een lange weg is te gaan.

Werkzaamheden van de stichting:

 • Zwerfhonden op laten vangen in shelters of gastgezinnen ter plaatse.
 • Werven van vluchtbegeleiders voor het vervoer van de honden naar Nederland.
 • Plannen en boeken van vluchten.
 • Honden die voor adoptie in aanmerking komen, voorbereiden op de reis door het laten uitvoeren van een gezondheidscontrole, het geven van vaccinaties en zorgen voor de juiste, geldige reispapieren.
 • Werven van gastgezinnen.
 • De honden na aankomst in Nederland naar hun gastgezinnen vervoeren.
 • Begeleiden van de honden en hun gastgezinnen naar een definitieve plaatsing van de hond.
 • Adverteren van de honden die bij gastgezinnen verblijven, via website van de stichting en internet (op speciaal daarvoor aangegeven pagina’s).
 • Voorafgaande aan de adoptie op huisbezoek gaan bij de adoptant, dit ter controle van de adoptant .
 • Plaatsen van de honden bij hun definitieve adoptanten.
 • Onderhouden van contacten met de adoptanten.
 • Verlenen van nazorg gedurende een vastgestelde periode.
 • Herplaatsen van honden die door omstandigheden niet meer kunnen blijven in hun adoptiegezin.
 • De te herplaatsen honden begeleiden.
 • Organisatie van de jaarlijks terugkerende Dog Rescue Greece dag.
 • Maandelijkse nieuwsbrief.
 • Verslagen, communicatie en voorlichting via weblog.
Beleid:
Dog Rescue Greece werkt samen met gastgezinnen of shelters in Griekenland. De zwerfhonden die voor adoptie in aanmerking komen, kunnen daar verblijven totdat ze naar Nederland kunnen vertrekken.
In samenspraak met deze mensen worden de benodigde (reis)documenten in orde gemaakt.
Daarnaast ondersteunt Dog Rescue Greece gastgezinnen en shelters in Griekenland die de zorg voor de (veelal jonge) honden op zich hebben genomen.
Andere hulpverzoeken uit Griekenland trachten wij te honoreren daar waar mogelijk.
Verzoeken om hulp worden beoordeeld en intern overlegd.

Gelden:
De totale kosten voor het naar Nederland vervoeren en de adoptie van de hond, worden gedekt door de vergoeding die de adoptant in Nederland voor de hond betaalt.
Met de inkomsten uit ontvangen donaties probeert Dog Rescue Greece ook andere honden en projecten te ondersteunen. Ook worden hiermee onverwachte dierenarts-kosten in Nederland betaald, bijvoorbeeld als een hond bij een gastgezin ziek wordt en behandeling door een dierenarts noodzakelijk is.

Bestuur:
Dog Rescue Greece wordt geleid door een bestuur. De bestuursleden krijgen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de kosten die ze maken tijdens uitoefening van hun functie.
Naast het bestuur zijn er diverse vrijwilligers actief, met ieder een eigen taak, zoals: nazorg, communicatie en begeleiding gastgezinnen, coördinatie herplaatshonden, vervoer, beheer advertenties, fondsenwerving en social media.

Stichting Dog Rescue Greece – Financiële jaarverslagen
Dog Rescue Greece jaarstukken Balans 2017

Dog Rescue Greece jaarstukken Resultaat 2017

Dog Rescue Greece jaarstukken Balans 2016
Dog Rescue Greece jaarstukken Resultaat 2016
Dog Rescue Greece jaarstukken Balans 2015
Dog Rescue Greece jaarstukken Resultaat 2015
Dog Rescue Greece jaarstukken Balans 2014
Dog Rescue Greece jaarstukken Resultaat 2014
Dog Rescue Greece jaarstukken Balans 2013
Dog Rescue Greece jaarstukken Resultaat 2013
Privacy Policy
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer.
Stichting Dog Rescue Greece is verplicht zich hieraan te houden.
Dog Rescue Greece 02 privacy policy AVG

De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website https://dogrescuegreece.nl en/of https://www.dogrescuegreece.com bezoekt. Beide domeinnamen zijn eigendom van stichting Dog Rescue Greece en staan doorgelinked naar de master website https://dogrescuegreece.nl.
Hierna wordt uitsluitend gesproken over https://dogrescuegreece.nl terwijl er evenredig https://dogrescuegreece.com wordt bedoeld.

1. Beheer
Beheer - sub a
De website https://dogrescuegreece.nl wordt gehost bij https://arrowwebprojects.nl.
Productie, regie, toezicht op de inhoud en dagelijkse updates worden uit naam van het DRG bestuur verzorgd door de webmaster van stichting Dog Rescue Greece. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
Het CMS van de website komt van WordPress.
Beheer - sub b
Vanaf 25 mei 2018 is het portretrecht kleiner. Wanneer iemand een privacybelang inzet om publicatie van zijn portret/foto te verhinderen, moet hij dat doen via de AVG en niet meer via het portretrecht. In de praktijk zal de webbeheerder van de website van stichting Dog Rescue Greece worden geïnformeerd, die de bewuste foto zal verwijderen op verzoek van de betrokkene. De contactgegevens staan vermeld op de website van stichting Dog Rescue Greece.
2. Gegevens van bezoekers
Gegevens van bezoekers - sub a
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan https://dogrescuegreece.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
Gegevens van bezoekers - sub b
https://arrowwebprojects.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Dagelijks worden er back-ups gemaakt van de gehele website https://dogrescuegreece.nl.
Stichting Dog Rescue Greece hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Stichting Dog Rescue Greece houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als stichting Dog Rescue Greece zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

3. Cookies
Cookies - sub a
https://dogrescuegreece.nl maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.
Daardoor kan https://dogrescuegreece.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Men hoeft dan niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen.
Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
Cookies - sub b
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
Cookies - sub c
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
Cookies - sub d
https://dogrescuegreece.nl maakt gebruik van Matomo Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om website te verbeteren en te optimaliseren.
4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy van stichting Dog Rescue Greece terecht bij https://dogrescuegreece.nl via het contactformulier.
De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

https://dogrescuegreece.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
De Privacy Policy is voor Bezoekers en geldt voor iedereen die de website bezoekt.

6. Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van onze website;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

7. Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

8. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

9. Bewaartermijn

Stichting Dog Rescue Greece bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

10. Beveiliging
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens de stichting Dog Rescue Greece van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • De website van stichting Dog Rescue Greece is beveiligd door een encrypted verbinding met unieke certificaten;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.