Adoptieprocedure

Adoptieprocedure

De adoptieprocedure is een beschrijving van onze werkwijze bij een adoptie. Onder adoptie verstaan wij de overeenkomst om eigenaar, houder en verzorger van een hond te worden.

Voorbereidingen.

Samen met de vrijwilligers in Griekenland zoeken wij zorgvuldig de honden uit die voor adoptie in Nederland in aanmerking komen.
Ondanks de vaak slechte ervaringen die de dieren hebben gehad met mensen, hebben verreweg de meeste honden nog steeds vertrouwen in de mens. We selecteren de honden, voor zover mogelijk, op sociaal gedrag naar mens en dier.
Voordat de honden naar Nederland komen doet de dierenarts een laatste controle. Dan krijgen de honden een chip, worden ze gevaccineerd en behandeld tegen vlooien en wormen.
Puppy’s hebben vaak nog vervolgentingen in Nederland nodig. De gegeven Rabiës inenting in Griekenland heeft de geldigheid van één jaar.

De dierenarts controleert ook het hart en de longen en beoordeelt de algehele gezondheidstoestand.
Alleen volwassen honden kunnen worden getest op ziektes zoals Leishmania en Ehrlichea.

Zonder gezondheidsverklaring gaat het dier niet op reis.

Kosten.

Voor een hond/pup vragen wij een vergoeding van  € 295,-.
Dit bedrag is een onkostenvergoeding voor het dierenartsconsult, de benodigde inentingen, de Rabiës vaccinatie, het chippen, het Europees dierenpaspoort, de vliegreis naar Nederland en de kosten van opvang na aankomst in Nederland.
De vergoeding die wij vragen voor de hond is daarom, in de meeste gevallen, net kostendekkend. Onverwachte tegenslagen kunnen we opvangen dankzij donaties.

Start adoptieprocedure en eventuele kennismaking met de hond.

Serieuze belangstelling voor een hond kan men tonen door een belangstellingsformulier in te vullen. Bij elke hond staat een knop naar dit formulier.
Na ontvangst van het belangstellingsformulier nemen wij zo spoedig mogelijk (telefonisch) contact met de belangstellende op.

Na dit eerste contact vindt overleg plaats binnen het uitvoerend team. Als het team de indruk heeft dat de belangstellende een goed baasje zou kunnen zijn voor de hond, is het vervolg afhankelijk van de verblijfplaats van de hond.
Als de hond bij een gastgezin in Nederland verblijft, dan krijgt de belangstellende de mogelijkheid om het hondje in het gastgezin te bezoeken. Na dit bezoek nemen wij weer contact op met de belangstellende en met het gastgezin, zodat we de wederzijdse kennismaking kunnen bespreken.

Adoptie

Als Dog Rescue Greece en de belangstellende beiden door willen gaan met de procedure, volgt een huisbezoek. Dit houdt in dat de belangstellende de gelegenheid krijgt zich aan zich aan ons voor te stellen en ons een rondleiding geeft door huis en tuin. Hierdoor kunnen wij kennismaken met de belangstellende en een beoordeling maken van de mogelijk toekomstige leefomgeving van de hond.
Heeft ook dit huisbezoek een positief resultaat, dan stellen wij vanaf dat moment de hond aan de belangstellende beschikbaar voor adoptie. Na aanvaarding van dit aanbod door de belangstellende is de adoptie overeengekomen.
Na betaling van het adoptiebedrag, of een aanbetaling daarop, reserveren we de hond voor de adoptant. Dit is te herkennen aan de status besproken op onze website.

Vervolgens stellen wij een adoptieovereenkomst op en sturen dit per mail aan de adoptant. Daarbij sturen we enkele informatiefolders over de geestelijke en lichamelijke verzorging van de hond.
In de overeenkomst staan de voorwaarden voor de plaatsing van de hond. Denk hierbij aan de verplichting van de adoptant om de hond te voorzien van de best mogelijke (medische) zorg. Wij verwachten van de adoptanten een maximale inzet.
Het moment van ondertekenen van de overeenkomst en de overdracht van de hond gaan in overleg.

Dog Rescue Greece stelt het belang van de hond op de allereerste plaats en bestuursbeslissingen zijn altijd doorslaggevend.

Nazorg.

Na de adoptie neemt onze nazorgmedewerker op een aantal momenten contact op met de adoptant. Dit om eventuele vragen te beantwoorden en nazorg te verlenen. Enkele vragen die regelmatig worden gesteld kunt u vinden in het onderdeel veelgestelde vragen.