Adoptieprocedure

Adoptieprocedure

De adoptieprocedure is een beschrijving van onze werkwijze bij een adoptie. Onder adoptie verstaan wij de overeenkomst tussen Dog Rescue Greece en de belangstellende om eigenaar, houder en verzorger van een hond te worden.

Voorbereidingen.

Samen met de vrijwilligers in Griekenland zoeken wij zorgvuldig de honden uit die voor adoptie in Nederland in aanmerking komen.
Ondanks de vaak slechte ervaringen die de dieren hebben gehad met mensen, hebben verreweg de meeste honden nog steeds vertrouwen in de mens.
We selecteren de honden, voor zover mogelijk, op sociaal gedrag naar mens en dier.
Kort voordat de honden naar Nederland komen doet de dierenarts een laatste controle en vindt ontworming en ontvlooïng plaats.
Tegen Rabiës mag nooit eerder gevaccineerd worden dan op de leeftijd van 12 weken, waarna nog 3 weken gewacht moet worden voordat de hond mag reizen.
De in Griekenland gegeven Rabiës inenting heeft de geldigheid van één jaar.
De aanbevolen vervolgentingen van alle vaccinaties staan met datum in het paspoort vermeld.
De dierenarts controleert ook (nogmaals) het hart en de longen en beoordeelt de algehele gezondheidstoestand.
Alleen volwassen honden kunnen worden getest op ziektes zoals Leishmania en Ehrlichea.

Kosten.
Voor een hond/pup vragen wij een vergoeding van  € 425,-. (per 1 juli 2024)
Dit bedrag is een onkostenvergoeding voor dierenarts-consult(en), alle benodigde vaccinaties, het chippen, het Europees dierenpaspoort, ontwormen en ontvlooien, de reis naar Nederland en, eventueel, de kosten van opvang na aankomst in Nederland.
Dus: De honden die naar Nederland komen hebben een chip, een Europees dierenpaspoort, de benodigde vaccinaties en zijn ontwormd en ontvlooid.
De adoptie-vergoeding die stichting Dog Rescue Greece vraagt voor de hond is in de meeste gevallen net kostendekkend. Waar dit niet kostendekkend is, worden financiële tegenslagen opgevangen door donaties.
De netto adoptie-vergoeding van € 425,- is exclusief veiligheidstuigje.
De adoptant is verplicht gebruik te maken van een veiligheidstuigje, welke exclusief voor DRG op maat vervaardigd worden door specialisten. De prijs van een tuigje is € 25,-, waarmee de totale adoptie-vergoeding komt op: € 450,-.

Met ingang van 1 juli 2024 wordt de netto adoptievergoeding € 450,-, inclusief een goed passend veiligheidstuigje.
Voor een halsband (indien gewenst) rekenen wij € 10,-.
Voor een lijn (indien gewenst) rekenen wij € 10,-.

Start adoptieprocedure en eventuele kennismaking met de hond.

Serieuze belangstelling voor een hond kan men tonen door een belangstellingsformulier in te vullen. Bij elke hond staat een knop naar dit formulier.
Na ontvangst van het belangstellingsformulier nemen wij zo spoedig mogelijk (telefonisch) contact met de belangstellende op.

Na dit eerste contact vindt overleg plaats binnen het uitvoerend team. Als het team de indruk heeft dat de belangstellende een goed baasje zou kunnen zijn voor de hond, wordt de hond “onder optie” op de website geplaatst. De adoptieprocedure wordt daarna voortgezet.
Als een hondje onder optie staat kunnen andere belangstellenden wel reageren, maar zijn dan afhankelijk van het verloop van de procedure met de eerdere belangstellende.

Het vervolg is afhankelijk van de verblijfplaats van de hond op dat moment; nog in Griekenland of al in Nederland.
Als de hond bij een gastgezin in Nederland verblijft, dan krijgt de belangstellende de mogelijkheid om het hondje in het gastgezin te bezoeken. Na dit bezoek nemen wij weer contact op met de belangstellende en met het gastgezin, zodat we de wederzijdse kennismaking kunnen bespreken. Als de hond nog in Griekenland verblijft, zal een zo uitgebreid mogelijke voorlichting over de hond gegeven worden.

Kennismaken / Voorstellen

Voordat de hond naar zijn of haar nieuwe en blijvende thuis mag, moeten wij er zeker van zijn dat de hond in een goed gezin en in een goede leefomgeving terecht komt. De individuele huisbezoeken zijn vervangen door “digitaal voorstellen”. Aan de belangstellende wordt gevraagd zich in een video voor te stellen en de toekomstige leefomgeving van de hond te laten zien. Na beoordeling en bespreking hiervan door het uitvoerend team en het bestuur, wordt de belangstellende geïnformeerd of de stichting de adoptie procedure wenst voort te zetten of stop te zetten.

Adoptie

Na betaling van het adoptie-bedrag, of een aanbetaling daarop, wordt de hond voor de adoptant gereserveerd. Dit is te herkennen aan de status besproken op onze website.

Vervolgens wordt de administratieve procedure opgestart. De adoptant ontvangt de adoptie-voorwaarden en diverse informatie-bulletins over de juiste verzorging van de hond. Na akkoordverklaring van de adoptant hiermee wordt het contract opgesteld. Het moment van ondertekenen van de overeenkomst en de overdracht van de hond gaan in overleg.

Dog Rescue Greece stelt ook in de adoptie-procedure het belang van de hond op de allereerste plaats en bestuursbeslissingen zijn altijd doorslaggevend.

Nazorg.

Na de overdracht ontvangt de adoptant het paspoort tezamen met nog extra informatie en adviezen, én neemt onze nazorg-medewerkster contact op met de adoptant. Dit om algehele nazorg te verlenen.
Enkele vragen die regelmatig worden gesteld kunt u met antwoord vinden in het onderdeel veelgestelde vragen.