Hoop voor de Griekse viervoeter

Dog Rescue Greece: Hoop voor de Griekse viervoeter
(auteur: Margot Zeebregts – verschenen in het maandblad Griekenland Magazine in 2016)

Hoop voor de Griekse viervoeter van Margot ZeebregtsHet is een bijna dagelijks terugkerend beeld langs de Griekse wegen: een doos met puppy’s, achtergelaten door een schijnbaar harteloze en onverantwoordelijke hondeneigenaar.
Terwijl de media zich de laatste jaren op de Griekse crisis en de vluchtelingenproblematiek  gestort heeft, is er nog een groep van levende zielen die onze aandacht en hulp nodig heeft: de ontelbare thuisloze honden en katten van Griekenland.
Het lijkt dweilen met de kraan open, om al die beestjes te redden en een veilig thuis voor hen te vinden; het ene nest met honden  is nog niet onderdak, of het volgende staat alweer naast de vuilniscontainer.
Ondanks dat er de laatste jaren  meer aandacht aan besteed wordt door de overheid, er staan onder meer hoge boetes op het achterlaten van honden en katten en vele gemeenten voeren gratis sterilisaties uit voor thuisloze dieren, komt er toch geen einde aan dit fenomeen.

Het probleem is gedeeltelijk weer terug te voeren naar de economische crisis. Mensen kunnen het nauwelijks nog opbrengen om hun familie te eten te geven, laat staan hun hond of kat. Ze kunnen al helemaal geen sterilisatie betalen, dus laten ze hun huisdier vrij buiten rondlopen, op zoek naar eten. Met als gevolg dat het dier dan wel gevoed, maar ook vaak zwanger thuiskomt en dan hebben we de poppetjes, of puppy’s, aan het dansen! 

Dus kiest men vaak voor de makkelijkste oplossing door de hondjes of katjes naast de weg of de vuilnisbak te zetten.

Wij zijn allemaal vol lof en bewondering over de duizenden vrijwilligers die zich inzetten voor mensen in nood. Voor de Grieken die slachtoffer zijn van de crisis en de vluchtelingen die slachtoffer zijn van de oorlog. Deze vrijwilligers krijgen heel veel aandacht en dat verdienen zij ook, maar er is nog een groep vrijwilligers die zich dag en nacht inzet en een bijna kansloze strijd voert tegen het onrecht: de mensen van Dog Rescue Greece, die hun uiterste best doen om duizenden thuisloze honden een veilig onderdak te verschaffen.

Zij verdienen het om ook eens in de schijnwerpers te staan.

Omdat het aanbod van honden enorm is en het aantal beschikbare eigenaren te kort schiet, is er een ‘reddingsbrug’ opgezet naar Nederland, alwaar de plaatselijke afdeling van Dog Rescue de Griekse honden opvangt en in een gastgezin plaatst totdat er een geschikt thuis voor hen gevonden wordt.

De dieren worden in Griekenland onderzocht, gesteriliseerd, ingeënt en gechipt voordat ze naar Nederland reizen.

Mensen die van Griekenland naar Nederland reizen wordt gevraagd een hond  mee te nemen. Het dier wordt dan door een afgevaardigde van Dog Rescue in een bench op het vliegveld afgeleverd en in Nederland staan er dan weer mensen van de dierenopvang te wachten om het aan te nemen.

Hoop voor de Griekse viervoeter van Margot Zeebregts

Hoop voor de Griekse viervoeter van Margot Zeebregts

Ikzelf heb onlangs  nog vijf pups meegenomen naar Nederland, maar toen ik dat aan mensen vertelde, bleek er een misverstand over Nederlandse dierenasiels te bestaan; ik kreeg namelijk van iedereen dezelfde reactie: “Waarom doen ze dat? De Nederlandse asiels zitten toch ook vol?”
Dat de Nederlandse dierenasiels vol honden zitten, is een misvatting. Er zijn daar wel veel ‘kneusjes’, honden die getraumatiseerd of ziek zijn en niet geschikt voor adoptie. ‘Gewone’ honden zijn er maar weinig, vandaar dat de Griekse hondjes allemaal een geschikt en liefdevol thuis vinden in Nederland.

Om met de woorden van Dog Rescue Greece te spreken:

 “Een hondje of pup aan zijn gouden mandje helpen, vergt veel organisatie en tijd. Maar iedere keer als je ziet dat een hondje op zijn pootjes terecht is gekomen, besef je dat het al het werk meer dan waard is geweest. Zien dat een hulpeloos hondje veranderd is in een hondje dat gewoon hond mag zijn, en meer dan gewenst is door zijn nieuwe eigenaren, dat is werkelijk de kroon op ons vrijwilligerswerk. Daar doen we het toch met zijn allen voor.”

Dit artikel is in het voorjaar van 2016 gepubliceerd in het maandblad Griekenland Magazine
Voor het publiceren van dit artikel op deze website is toestemming verleend door schrijfster Margot Zeebregts.

©Margot Zeebregts