Financiële jaarverslagen

Stichting Dog Rescue Greece – Financiële jaarverslagen

Stichting Dog Rescue Greece is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De Belastingdienst schrijft voor dat een ANBI bepaalde gegevens moet publiceren op de website.
Daartoe behoort ook het jaarlijks publiceren van financiële jaarverslagen, bestaande uit een balans en een resultatenrekening (VWR).

Dog Rescue Greece jaarstukken Balans 2018

Dog Rescue Greece jaarstukken Resultaat 2018

Dog Rescue Greece jaarstukken Balans 2017

Dog Rescue Greece jaarstukken Resultaat 2017

Dog Rescue Greece jaarstukken Balans 2016
Dog Rescue Greece jaarstukken Resultaat 2016
Dog Rescue Greece jaarstukken Balans 2015
Dog Rescue Greece jaarstukken Resultaat 2015
Dog Rescue Greece jaarstukken Balans 2014
Dog Rescue Greece jaarstukken Resultaat 2014
Dog Rescue Greece jaarstukken Balans 2013
Dog Rescue Greece jaarstukken Resultaat 2013