Financiële jaarverslagen

Stichting Dog Rescue Greece – Financiële jaarverslagen

Stichting Dog Rescue Greece is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De Belastingdienst schrijft voor dat een ANBI bepaalde gegevens moet publiceren op de website.
Daartoe behoort ook het jaarlijks publiceren van financiële jaarverslagen, bestaande uit een balans en een resultatenrekening (VWR).

Dog Rescue Greece jaarstukken Resultaat 2023