Nieuwe kans honden

Nieuwe kans honden

Dit zijn de honden die niet bij hun huidige baasje kunnen blijven. De redenen daarvoor kunnen vele zijn.
Medische redenen (waardoor het baasje niet meer in staat is de hond te verzorgen), een mismatch tussen baasje en hond, privé omstandigheden van allerlei aard en zo zullen er nog wel meer redenen zijn.

Laten we duidelijk zijn.  Wij vinden dat een hond in principe zijn leven lang bij zijn baasje hoort te blijven.
De hond is onderdeel van  je gezin. Niet gelijk aan een partner of kind, maar wel een gezinslid. Daar doe je niet zomaar afstand van.

Nieuwe kans vs voor altijd

Herplaatshonden

Toch kunnen er dringende redenen zijn om toch te besluiten dat de hond weg moet. Als er dan echt geen mogelijkheden meer zijn om de hond bij zijn/haar familie te laten blijven, dan willen we wel meehelpen om een nieuwe plek te vinden voor de honden waarvan afstand wordt gedaan. Immers, het belang van de honden staat bij ons altijd op de eerste plaats.

Vandaar deze nieuwe kans honden, die we graag willen herplaatsen. Zij verdienen de plek waar ze gelukkig kunnen zijn.

Karel
Door ziekte zoekt Karel een nieuw huis.
Juul
Juul kan niet meer met zijn broer overweg.
Betty
Betty is op zoek naar vrijheid.